Lättgympa med ev paraffinbad start måndag v 37 kl 13.00- 15.00